capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

ناسا جهت نخستین بار روشی به نام اسپیس پات (spacepot) را جهت پرورش گل و گیاه بدون بهره برداری از خاک به دنیا معرفی کرد. در حالی که پرورش گیاه های به خاص در آپارت

تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

گلدان های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان/تصاویر

عبارات مهم : گلدان

ناسا جهت نخستین بار روشی به نام اسپیس پات (spacepot) را جهت پرورش گل و گیاه بدون بهره برداری از خاک به دنیا معرفی کرد. در حالی که پرورش گیاه های به خاص در آپارتمان ها به توجه و نگهداری زیادی نیاز دارد با استفاده از گلدان فضایی ناسا، گیاه های کمتر از پنج هفته وقت نیاز دارند تا به خوبی رشد کنند.

به گزارش خبرآنلاین ؛این گلدان ها تمام مواد مغذی مهم جهت رشد گیاه های و سبزیجات را تامین می کنند و به خاک و کود هم نیاز ندارند. در واقع جهت پرورش یک گیاه مورد نیاز است این گلدان فضایی را با آب و مواد مغذی پر کنید، سپس دانه گیاه مورد نظرتان را بکارید و پنج هفته تحمل داشته باشید.

تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

ناسا جهت نخستین بار روشی به نام اسپیس پات (spacepot) را جهت پرورش گل و گیاه بدون بهره برداری از خاک به دنیا معرفی کرد. در حالی که پرورش گیاه های به خاص در آپارت

تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

ناسا جهت نخستین بار روشی به نام اسپیس پات (spacepot) را جهت پرورش گل و گیاه بدون بهره برداری از خاک به دنیا معرفی کرد. در حالی که پرورش گیاه های به خاص در آپارت

واژه های کلیدی: گلدان | سبزیجات | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

تصاویر ، گلدان‌های فضایی ناسا جهت پرورش ساده گیاهان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs