capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث آینده نخبه ریاضی با گزارش پزشکی قانونی گره خورد

دانش‌ آموز نخبه ریاضی امیدوار است با مشخص شدن نتیجه آزمایش پزشکی قانونی از مجازات قصاص نجات یابد. 

آینده نخبه ریاضی با گزارش پزشکی قانونی گره خورد

عبارات مهم : ریاضی

دانش آموز نخبه ریاضی امیدوار است با مشخص شدن نتیجه آزمایش پزشکی قانونی از مجازات قصاص نجات یابد.

به گزارش جام جم، نیمه شب 15 مرداد 95، علی 17 ساله با ضربه چاقو، وحید 32 ساله را در رباط کریم کشت و دستگیر شد.

او جهت محاکمه به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد و در برابر درخواست قصاص اولیای دم گفت: «پدر و مادرم چند سال پیش از هم جدا شدند و من با مادر و خواهرم زندگی می کردم. تمام فکر و ذهنم درس خواندن بود تا این که وحید پیدایش شد. او خودش را خواستگار مادرم معرفی کرد ولی ما مخالف بودیم.»

آینده نخبه ریاضی با گزارش پزشکی قانونی گره خورد

علی که دانش آموز نخبه ریاضی هست، افزود: «شب اتفاق از تولد پدرم برگشته بودم که وحید زنگ زد و علاوه بر فحاشی، یک میلیون تومان پول خواست. قبول نکردم. او هم بعد از ترساندن گفت بیا دم در مسئله را حل کنیم و اگر نیایی غیرت نداری. می دانستم چاقو دارد. جهت ترساندنش، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و پایین رفتم. صد متر دورتر از خانه، وحید به سمتم آمد و شروع به فحاشی کرد. سپس چند پاره آجر به سمتم انداخت. من عقب عقب رفتم، پایم پیچ خورد و روی زمین افتادم. نفهمیدم چاقو را چطور درآوردم. همان موقع وحید روی من پرید ولی هنگامی که بلند شد، دستش را روی شکمش گذاشت. نفهمیدم چطور چاقو به او خورد.»

متهم در آخرین دفاع خود نیز از اولیای دم درخواست بخشش کرد و گفت: «من فقط به درس و مشقم فکر می کردم و تا آن موقع با هیچ کسی درگیری نداشتم. نمی دانم چطور شد قتل رخ داد. با حرف هایی که وحید به من زد، روحم در عذاب بود ولی جراتش را نداشتم درگیر شوم.»

دانش‌ آموز نخبه ریاضی امیدوار است با مشخص شدن نتیجه آزمایش پزشکی قانونی از مجازات قصاص نجات یابد. 

در آخر دادگاه، قضات دستور دادند متهم جهت تعیین رشد و کمال عقلی به پزشکی قانونی انتقال یافته شود. اگر ثابت شود او در وقت اتفاق ماهیت جرم را درک نمی کرده، از قصاص تبرئه می شود.

واژه های کلیدی: ریاضی | پزشکی | انتقال | قانونی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs