capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی چند درصد ایرانی‌ها در مناطق فرسوده زندگی می‌کنند؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: مناطق حاشیه‌ نشین شهرها علی رغم بافت های فرسوده شهری، فاقد هرگونه اصالت و هویت است. 

چند درصد ایرانی‌ها در مناطق فرسوده زندگی می‌کنند؟

چند درصد ایرانی ها در مناطق فرسوده زندگی می کنند؟

عبارات مهم : اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی گفت: مناطق حاشیه نشین شهرها علی رغم بافت های فرسوده شهری، فاقد هرگونه اصالت و هویت هست.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی در چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری افزود: بافت های فرسوده شهری دارای ثروت های اقتصادی، اجتماعی، هویت و اصالت هستند و باید در حوزه شهری مورد توجه قرار گیرند.

به گفته آخوندی، هنگام احیای بافت های فرسوده شهری، ساکنان می توانند در آن مناطق جذابیت گردشگری بیشتری ایجاد کنند و این پیامد ایجاد ثروت باشد.

چند درصد ایرانی‌ها در مناطق فرسوده زندگی می‌کنند؟

عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی

وی افزود: بحث بازآفرینی شهری و بافت های ناکارآمد در حوزه اجتماعی بااهمیت ترین مسئله کشور محسوب می شود و امروز یک سوم جمعیت شهری کشور عزیزمان ایران در این مناطق ساکن هستند.

آخوندی خاطرنشان کرد : مساله بازآفرینی، حوزه اجتماعی و پرسشها مربوط به آن تخصیص داده شده است به ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد، بلکه مساله مهم تمام کشور محسوب می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مناطق حاشیه‌ نشین شهرها علی رغم بافت های فرسوده شهری، فاقد هرگونه اصالت و هویت است. 

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از 90 درصد پرسشها در حوزه مسکن و شهرسازی تا 10 سال آینده مربوط به عنوان های اجتماعی هست، گفت: تاکنون در کشور بر سر برطرف پرسشها اجتماعی موجود به وحدت نظر نرسیده ایم و نسبت به آن رویکردهای متعددی وجود دارد.

آخوندی گفت: بررسی نتیجه های 47 جلسه برگزار شده است در ستاد ملی بازافرینی نشان می دهد که اکنون این هم نظری در سطوح میانی کشور تا حدی دیده شده است و جلسات ستاد به طور منظم در شهرستان ها و استان ها در حال برگزاری هست، ولی در سیاست گذاری ها در سطح ملی هنوز نشانه مورد انتظار محقق نشده است.

چند درصد ایرانی‌ها در مناطق فرسوده زندگی می‌کنند؟

واژه های کلیدی: اقتصادی | شهرسازی | عباس آخوندی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs