capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۶ ایراد فرمانداری به طرح تازه ترافیک پایتخت

به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه فرمانداری در خصوص اعتراض به عوارض طرح ترافیک تازه پایتخت گفت: نامه فرمانداری روز گذ

۶ ایراد فرمانداری به طرح تازه ترافیک پایتخت

۶ ایراد فرمانداری به طرح تازه ترافیک پایتخت

عبارات مهم : ترافیک

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شش ایراد فرمانداری به طرح ترافیک تازه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه فرمانداری در خصوص اعتراض به عوارض طرح ترافیک تازه پایتخت گفت: نامه فرمانداری روز گذشته به شورا آمده و بر اساس قانون ۱۰ روز وقت داریم که به این نامه پاسخ دهیم و در جلسه آینده که یکشنبه خواهد بود، این عنوان بررسی می شود.

وی با بیان اینکه فرمانداری شش ایراد به مصوبه شورای شهر داشت، گفت: نخستین ایراد شکلی بود که عنوان کردند باید تعداد حاضرین و آراء قید می شد.

۶ ایراد فرمانداری به طرح تازه ترافیک پایتخت

وی با بیان اینکه پنج اشکال نیز به اصل مصوبه گرفته شده است هست، گفت: یکی از بندها مربوط به محدوده دوم یا زوج و فرد بود که در این نامه قید شده است است که اولا در این خصوص ابهام وجود دارد و دوم اینکه با سیاست های کلی دولت مبنی بر زیاد کردن نیافتن عوارض خدمات مغایرت دارد.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص شاخصه های بودجه ۹۷ نیز با بیان اینکه در بودجه ۹۷ تصمیماتی گرفته شده است که اساسا حیات خلوت های احتمالی در شرکت و شرکت های شهرداری ادامه نمی یابند، گفت: همچنین جهت نخستین بار در شورای شهر ردیف های بودجه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته شده است و همچنین بحث حمل و نقل عمومی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه فرمانداری در خصوص اعتراض به عوارض طرح ترافیک تازه پایتخت گفت: نامه فرمانداری روز گذ

واژه های کلیدی: ترافیک | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs