capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واقعی نیست، بیمه سلامت&quot، اصلاح شود ، بودجه &quot، مالیات سلامت&quot، و &quot، حق بیمه&quot، &quot

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم مدیریت هزینه در شرکت بیمه سلامت و عدم ایجاد بدهی تازه با وجود کمبود منابع، گفت: فرهنگ بیمه کشور باید ارتقا یافته و ساز و کاری تعبی

واقعی نیست، بیمه سلامت&quot، اصلاح شود ، بودجه &quot، مالیات سلامت&quot، و &quot، حق بیمه&quot، &quot

بودجه "بیمه سلامت" واقعی نیست/"حق بیمه" و "مالیات سلامت" اصلاح شود

عبارات مهم : ایران

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم مدیریت هزینه در شرکت بیمه سلامت و عدم ایجاد بدهی تازه با وجود کمبود منابع، گفت: فرهنگ بیمه کشور باید ارتقا یافته و ساز و کاری تعبیه شود که پرداخت حق بیمه و مالیات سلامت به درستی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در دیدار نوروزی خود با مدیران و پرسنل شرکت بیمه سلامت کشور عزیزمان ایران گفت: عنوان بیمه، عنوان بسیار مهمی است و ما باید یاد بگیریم که در این حوزه چه اقدامی انجام دهیم و شرکای کاری و دانشگاها را نیز با خود همراه کنیم. مدیریت در هزینه و کیفیت، اولویت اقداماتی است که باید در بیمه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

وزیر بهداشت ادامه داد: مورد نیاز است جهت جلوگیری از خدمات غیرضروری، بازبینی و بحث الکترونیکی شدن فعالیت ها را با سرعت و دقت کافی دنبال کرد.

واقعی نیست، بیمه سلامت&quot، اصلاح شود ، بودجه &quot، مالیات سلامت&quot، و &quot، حق بیمه&quot، &quot

هاشمی اظهار کرد: جهت جلوگیری از کارها سلیقه ای بیمه ها، باید این حوزه را از نظر علمی مجهز کرد و این عنوان باید از بیمه سلامت شروع و به سایر بیمه های درمانی کشور تسری یابد. بنابراین مورد نیاز است تا این شرکت با اصلاح ارائه کیفیت خدمات بتواند کاستی های خود را جبران کرده و از تجربه دیگر کشورها بهره مند شود تا بتوانیم به سمت تشکیل سازمانی قدرتمند حرکت کنیم.

بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه سلامت ایران، وی ادامه داد: بودجه ای که به شرکت بیمه سلامت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است داده شده، واقعی نیست. یکی از گرفتاری های مهم بیمه این است که ماموریت هایی برایش تعریف می شود که هزینه آن بیش از اعتبار در نظر گرفته شده است هست. با وجود این، بسیار امیدوارم که با حمایت دولت و مجلس بتوانیم طی چند سال آینده به اهداف مان دست یابیم. همچنین امیدواریم سال ۹۷ شرکت بیمه سلامت نسبت به بودجه ای که جهت آن در نظر گرفته شده است هست، تا حد امکان بدهی نداشته باشد.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم مدیریت هزینه در شرکت بیمه سلامت و عدم ایجاد بدهی تازه با وجود کمبود منابع، گفت: فرهنگ بیمه کشور باید ارتقا یافته و ساز و کاری تعبی

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | مالیات | مدیریت هزینه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs